JHEP merupakan pusat penyelarasan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa, pinjaman dan dermasiswa politeknik. JHEP juga bertanggungjawab menguruskan pengiklanan tawaran, membuat notis pemberitahuan mengenai biasiswa/pinjaman, mengedar borang-borang permohonan dan mengemukakan surat-surat permohonan dan dokumen perjanjian yang telah lengkap kepada penganjur-penganjur berkaitan. Bantuan kewangan pelajar politeknik ini terdiri daripada 3 kategori utama iaitu:

  1. Pinjaman pengajian
  2. Khairat kematian
  3. Bantuan kewangan