Kebolehpasaran graduan adalah indikator bagi kejayaan sesebuah insitusi dalam usaha untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berkualiti. Bagi sesebuah institusi, pelajar adalah satu produk berharga yang perlu dibentuk dan disediakan sebaik mungkin supaya segala keperluan bidang kerja dapat dipenuhi sepenuhnya.

Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap kepuasan majikan terhadap kemahiran dan pengetahuan teknikal serta kemahiran generik graduan politeknik khususnya Politeknik Balik Pulau (PBU)

WhatsApp Image 2023-09-06 at 5.54.57 PM
WhatsApp Image 2023-09-06 at 5.54.58 PM