Senarai Semak Dokumen

Bagi memastikan pendaftaran berjalan dengan lancar, sila pastikan semua dokumen dimuat-turun, diisi dan disediakan mengikut susunan yang ditetapkan.

Pendaftaran Kamsis / Asrama pada 1 Disember 2019 (Ahad)

BIL DOKUMEN SUMBER
1. Borang Pendaftaran Kamsis  Muat turun / Download
2. Borang Akuan Penerimaan Bilik Muat turun / Download
3. Borang Perjanjian Tatatertib Sedang dikemaskini
4. Peraturan Kamsis Muat turun / Download
5. Slip bayaran ASAL & SALINAN yuran kamsis RM360.00
6. Gambar pasport terkini

 

Pendaftaran Pelajar Baharu pada 2 Disember 2019 (Isnin)

BIL DOKUMEN  SUMBER
1. Kad Pengenalan Pelajar Dokumen asal / original
2. Surat Tawaran Program Pengajian Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan dari
ambilan.mypolycc.edu.my
3. Sijil atau Slip Keputusan Peperiksaan SPM/SPMV

ATAU

Keputusan Peperiksaan Akhir - semua semester / Transkrip Peperiksaan Politeknik (lulusan Politeknik)

ATAU

Transkrip Peperiksaan Kolej Komuniti (bagi lulusan Kolej)

Dokumen asal / original
4. Dokumen / Sijil Ko-Kurikulum (jika berkaitan -terutamanya yang mewakili negeri dan negara)

ATAU

Sijil Ko-Kurikulum Peringkat Politeknik (lulusan Politeknik - jika berkaitan)

Dokumen asal / original
5. Sijil Berhenti Sekolah (pelajar lulusan SPM/SPMV) Dokumen asal / original
6. Surat Akuan / Testimonial Sekolah (jika berkaitan) Dokumen asal / original
7. Surat Majikan (jika berkaitan) Dokumen asal / original
8. Dokumen HEP 1-6
  • HEP1 (Maklumat Peribadi Pelajar)
  • HEP2 (Laporan Pemeriksaan Doktor)
  • HEP3 (Kebenaran Ibubapa/Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan)
  • HEP4 (Ikrar Pelajar Dan Lepas Tanggung)
  • HEP5 (Akuan Pelajar/Akuan Ibubapa/Penjaga)
  • HEP6 (Aku Janji Pelajar)

Pelajar yang telah mengepos borang HEP1-6 bersama Borang Jawapan Tawaran, sila rujuk Kaunter C di Dewan Serbaguna.

Cetakan dari
ambilan.mypolycc.edu.my
9.  Slip Pendaftaran Online Cetakan dari portal
heppbu.com
10.  Gambar pasport 6 keping – tuliskan nama dan no KP di belakang  
11. Slip bayaran yuran :-
RM 200 - Yuran Pengajian
RM 360 - Yuran Asrama
RM 600 - Yuran Pelbagai

Bawa resit asal (untuk semakan) dan buat 2 salinan setiap jenis yuran (untuk simpanan HEP).

12. Borang Pendaftaran Ahli Koperasi Politeknik Balik Pulau Berhad

(Yuran pendaftaran ahli dan nilai saham tidak perlu dibayar kerana telah diambilkira dalam Yuran Pendaftaran RM600)

Sedang dikemaskini

Pihak Politeknik Balik Pulau mengalu-alukan kehadiran pelajar baharu dan mendoakan perjalanan pergi-balik keluarga anda selamat.

Sekian, terima kasih.