no1

SURAT TAWARAN & BORANG JAWAPAN TAWARAN (BJT-JPP)


Cetak Surat Tawaran & Borang Jawapan Tawaran (BJT-JPP) di http://ambilan.mypolycc.edu.my/.

Kesemua dokumen ini perlu dipos ke Politeknik Balik Pulau.

01 semak

Nota :

 • Setiap dokumen mestilah dicetak pada satu muka kertas bersaiz A4 untuk setiap satu.
 • Cetakan tidak boleh dilakukan pada muka hadapan dan belakang helaian yang sama.

SUSUNAN BORANG JAWAPAN TAWARAN

Pegawai yang layak menjadi saksi untuk mengesahkan Salinan sijil serta dokumen.

 • Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional / Kumpulan A
 • Doktor yang bertugas di Pusat kesihatan Kerajaan sahaja
 • Pengetua Sekolah Menengah
 • Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas
 • Pegawai Tentera berpangkat Kapten dan ke atas
 • Penguasa Penjara, Penguasa Bomba, Penguasa Kastam
 • Pengurus Felda atau Pengurus Felcra
 • Wakil Rakyat
 • Pengamal Undang-undang
 • Pesuruhjaya Sumpah
 • Jaksa Pendamai
 • Penghulu/Penggawa/Ketua Kampung/Pemanca/Ketua Kaum (Sabah & Sarawak)

(Sila pastikan cop pengesahan mesti mempunyai nama dan jawatan serta majikan)

no2

BORANG HEP 1 HINGGA HEP 6


Cetak Borang HEP 1, 2, 3, 4, 5 & 6. Isi dan bawa pada Hari Pendaftaran – 1 Mac 2021. 

02 hep1-6

Nota :

 • Segala perbelanjaan pemeriksaan doktor ditanggung oleh pihak pelajar.
 • Setiap dokumen mestilah dicetak pada satu muka kertas bersaiz A4 untuk setiap satu
 • Cetakan tidak boleh dilakukan pada muka hadapan dan belakang helaian yang sama.

CARA MENGISI BORANG HEP 1 – 6

no3

YURAN & BAYARAN PELBAGAI


BAYARAN BOLEH DIBUAT BERMULA 16 DISEMBER 2020

Sebelum hari pendaftaran, pelajar baharu perlu menjelaskan Yuran Pengajian, Yuran Asrama & Bayaran Pelbagai iaitu :-

3A
 • Setiap jenis bayaran hendaklah dibuat secara transaksi berasingan.
 • Politeknik tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran
 • Pelajar dikehendaki menjelaskan semua bayaran di BIMB terlebih dahulu sebelum lapor diri di Politeknik Balik Pulau
 • Setiap resit bayaran hendaklah ditampal & dibuat salinan sebagai bukti. Rujuk senarai semak.

KAEDAH BAYARAN

Hanya melalui Cash Deposit Machine (CDM) Bank Islam sahaja.


YURAN PENGAJIAN RM 200.00  


Screen shot paparan mesin CDM BIMB


dapatkan slip pembayaran (resit).


YURAN ASRAMA RM 360.00


Screen shot paparan mesin CDM BIMBdapatkan slip pembayaran (resit).


BAYARAN PELBAGAI RM 300.00


Screen shot paparan mesin CDM BIMB


dapatkan slip pembayaran (resit).

Sila lekatkan semua slip bayaran dan buat 1 lagi salinan fotokopi. Borang ini boleh diperolehi dari menu Senarai Semak.

Patuhi arahan ketika membuat bayaran yuran. Pihak politeknik TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran yuran.

 

TARIKH AKHIR BAYARAN YURAN :
15 FEBRUARI 2021

no4

SEMAKAN BAYARAN


Setelah bayaran yuran dibuat, sila tunggu 24 jam untuk pengesahan bayaran. Semakan penerimaan bayaran adalah seperti berikut :-

LOG MASUK KE SISTEM SPMP
(SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PELAJAR)

Masukkan nombor kad pengenalan pelajar. Contoh : 020304056789

 

SEMAK STATUS BAYARAN
Klik “Semak Status Bayaran”. Bayaran yang diterima akan dipaparkan.

no5

PENDAFTARAN ONLINE


Setelah pembayaran diterima, butang ke-4 akan dipaparkan. Teruskan dengan mengklik butang “Teruskan Untuk Pendaftaran”.

Maklumat pelajar dipaparkan. Klik “Cetak Slip” Pada paparan ini, pelajar secara rasmi diberikan :

 • Nombor Pendaftaran Pelajar
 • Kelas (DDT1X)

 

SLIP PENGESAHAN PENDAFTARAN

PENTING ! Cetak slip pengesahan pendaftaran online dan bawa semasa hari pendaftaran. 

– PROSES PENDAFTARAN ONLINE SELESAI –


Hari pendaftaran pelajar baharu :

1 Mac 2021 ( Isnin ), 8.30 – 12.00 tengah hari

di Kamsis (Asrama) Lelaki & Perempuan, Politeknik Balik Pulau