Senarai Semak & Muat Turun Dokumen Pendaftaran

Bagi memastikan pendaftaran berjalan dengan lancar, sila pastikan semua dokumen dimuat-turun, diisi dan disediakan mengikut susunan yang ditetapkan.

Pendaftaran Kamsis / Asrama pada 5 Ogos 2020 | Rabu | 8.30 pagi

BIL DOKUMEN SUMBER
A1. Borang Pendaftaran Kamsis  Muat turun / Download
A2. Borang Akuan Penerimaan Bilik Muat turun / Download
A3. Borang Perjanjian Tatatertib Muat turun / Download 
A4. Peraturan Kamsis Muat turun / Download
A5. Slip bayaran yuran kamsis RM360.00 (SALINAN)
A6. Gambar pasport terkini (1 keping)

 

 

Pendaftaran Pelajar Baharu pada 5 Ogos 2020 | Rabu | 2.00 petang

BIL DOKUMEN  SUMBER
B1. Kad Pengenalan Pelajar Dokumen asal / original
B2. Surat Tawaran Program Pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Cetakan dari
ambilan.mypolycc.edu.my
B3. Sijil atau Slip Keputusan Peperiksaan SPM/SPMV

ATAU

Keputusan Peperiksaan Akhir - semua semester / Transkrip Peperiksaan Politeknik (lulusan Politeknik)

ATAU

Transkrip Peperiksaan Kolej Komuniti (bagi lulusan Kolej)

Dokumen asal / original
B4. Dokumen / Sijil Ko-Kurikulum (jika berkaitan -terutamanya yang mewakili negeri dan negara)

ATAU

Sijil Ko-Kurikulum Peringkat Politeknik (lulusan Politeknik - jika berkaitan)

Dokumen asal / original
B5. Sijil Berhenti Sekolah (pelajar lulusan SPM/SPMV) Dokumen asal / original
B6. Surat Akuan / Testimonial Sekolah (jika berkaitan) Dokumen asal / original
B7. Surat Majikan (jika berkaitan) Dokumen asal / original
B8. Dokumen HEP 1-6
  • HEP1 (Maklumat Peribadi Pelajar)
  • HEP2 (Laporan Pemeriksaan Doktor)
  • HEP3 (Kebenaran Ibubapa/Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan)
  • HEP4 (Ikrar Pelajar Dan Lepas Tanggung)
  • HEP5 (Akuan Pelajar/Akuan Ibubapa/Penjaga)
  • HEP6 (Aku Janji Pelajar)
Cetakan dari
ambilan.mypolycc.edu.my
B9.  Slip Pendaftaran Online Cetakan dari portal
heppbu.com
B10.  Gambar pasport 4 keping – tuliskan nama dan no KP di belakang  
B11. Slip bayaran yuran :-
RM 200 - Yuran Pengajian
RM 360 - Yuran Asrama
RM 300 - Bayaran Pelbagai

Muat turun borang dan lekatkan slip asal.
Buat 1 salinan lagi
untuk simpanan HEP.

 

dan

Muat turun / Download 
B12. Borang Pendaftaran Ahli Koperasi Politeknik Balik Pulau Berhad

(Yuran pendaftaran ahli dan nilai saham tidak perlu dibayar kerana telah diambilkira dalam Bayaran Pelbagai RM300)

Muat turun / Download
B13. Borang senarai semak dokumen pendaftaran Muat turun / Download

Pihak Politeknik Balik Pulau mengalu-alukan kehadiran pelajar baharu dan mendoakan perjalanan pergi-balik keluarga anda selamat.

Sekian, terima kasih.