Pelajar Semester 4 > Di Rumah

YURAN

YURAN YANG
PERLU DIJELASKAN


Yuran Pengajian
RM 200.00

Yuran Asrama
RM –

Bayaran Pelbagai
RM –

Hanya melalui Cash Deposit Machine (CDM) Bank Islam sahaja.


YURAN PENGAJIAN RM 200.00


 

Tarikh akhir bayaran yuran :-
5 MAC 2021

LAPOR DIRI ONLINE

 

Setelah 24 jam pembayaran di bank, layari spmp.pbu.edu.my :-

1. Login > iHelp > Lapor Diri Senior > Daftarkan Saya

2. Cetak Slip Pengesahan Lapor Diri Senior


Sekiranya butang Lapor Diri Senior tidak berfungsi, antara kemungkinan ialah :-

1. Maklumat penjaga, maklumat DUN & Parlimen tidak dikemaskini.
⇒ Sila kemaskini di menu iHelp.

2. Saman kesalahan pelajar yang tertunggak.
⇒ Sila jelaskan saman dan kemaskini rekod bayaran dengan pegawai HEP.


Tarikh akhir lapor diri online :
7 MAC 2021


Sekiranya pelajar tidak lapor diri selepas tarikh tersebut, pelajar perlu mengisi Borang Lewat Lapor Diri untuk pengaktifan semester baru. Sila berhubung dengan JHEP.

PENDAFTARAN KURSUS

Setelah Lapor Diri Senior di iHelp, pelajar perlu mendaftar kursus di iDaftar.

Sila rujuk PA untuk memastikan kursus yang perlu dipilih.

Login SPMP > iDaftar > Daftar | Padam Kursus > Pilih

Pelajar perlu berbincang dengan PA untuk menyusun jadual waktu dan memilih kursus terutama bagi pelajar yang mengulang kursus.

SERAHAN DOKUMEN

Tarikh  : 8 – 12 MAC 2021

Serahan dokumen kepada PA :-

1. Slip Pengesahan Lapor Diri Senior (SPMP iHelp)
2. Keputusan peperiksaan sesi Jun 2020 (SPMP iExam)
3. Slip Pendaftaran Kursus sesi Disember 2020 (SPMP iDaftar)

Cara serahan ditentukan oleh PA


Serahan dokumen kepada JHEP:-

1. Slip Bayaran Yuran ( DOWNLOAD SINI )

Scan, rename nama file kepada nombor pendaftaran & upload — DI SINI — mengikut kelas masing-masing.