Pelajar Penilaian Khas (PK)

YURAN

YURAN YANG
PERLU DIJELASKAN


Yuran Pengajian
RM –

Yuran Asrama
RM 60.00 @ 0.00

Bayaran Pelbagai
RM –

“Pelajar yang menjalani PK tidak perlu membayar yuran tetapi…”

“sekiranya pelajar ingin menetap di asrama dalam tempoh PK, yuran RM60.00 perlu dibayar di Pejabat Kamsis”