SURAT LAPOR DIRI

.

Muat turun Surat Lapor Diri untuk dilampirkan bersama permohonan Permit Pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan anda.


PEMAKLUMAN RASMI TARIKH LAPOR DIRI

.

DEKLARASI KESIHATAN

.

Pelajar diwajibkan untuk mengisi Borang Pengisytiharan Kesihatan Politeknik Balik Pulau (PBU) pada 26 Februari 2021 (3 hari sebelum hari pendaftaran). Borang tersebut perlu dicetak dan diserahkan semasa hari pendaftaran.

KEPERLUAN DI KAMPUS

.

Waris dan pelajar juga boleh mendapatkan keperluan peribadi di lokasi sekitar Balik Pulau sebelum mendaftar.