PENDAFTARAN KAMSIS

 

Sukacita dimaklumkan bahawa pendaftaran kamsis pelajar senior (yang telah ditawarkan penempatan kamsis) bagi sesi Jun 2020 adalah seperti ketetapan berikut:-

PELAJAR SEMESTER 4,5 dan EXTEND
Tarikh  : 9 OGOS 2020 (Ahad)
Masa   : 8.30 pagi – 12.30 tengah hari
Tempat : Pejabat Kamsis

PELAJAR SEMESTER 2 & 3
Tarikh  : 4 OKTOBER 2020 (Ahad)
Masa   : 8.30 pagi – 12.30 tengah hari
Tempat : Pejabat Kamsis

Terma dan syarat pendaftaran :-

  • Pelajar yang gagal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak akan dibenarkan mendaftar.
  • Tempahan bilik tidak dibenarkan
  • Pelajar yang tidak mendaftar pada hari yang ditetapkan dianggap TIDAK BERMINAT & tawaran dikira TERBATAL.
  • Pendaftaran kamsis pada tarikh yang ditetapkan sahaja
  • Hadir bersama-sama dengan rakan sebilik bagi memudahkan urusan pendaftaran

~ Pengurusan Kamsis