LAPOR DIRI ONLINE

.
attnsenior1
.

Surat lapor diri pelajar senior KLIK SINI


Setelah 24 jam pembayaran di bank, layari spmp.pbu.edu.my :-

1. Login > iHelp > Lapor Diri Senior > Daftarkan Saya

2. Cetak Slip Pengesahan Lapor Diri Senior


Sekiranya butang Lapor Diri Senior tidak berfungsi, antara kemungkinan ialah :-

1. Maklumat penjaga, maklumat DUN & Parlimen tidak dikemaskini.
⇒ Sila kemaskini di menu iHelp.

2. Saman kesalahan pelajar yang tertunggak.
⇒ Sila jelaskan saman dan kemaskini rekod bayaran dengan pegawai HEP.


Tarikh akhir lapor diri online :
9 OGOS 2020

PENDAFTARAN KURSUS 

.
attnsenior1
.

Setelah Lapor Diri Senior di iHelp, pelajar perlu mendaftar kursus di iDaftar.

Sila rujuk PA untuk memastikan kursus yang perlu dipilih.

1. Login > iDaftar > Daftar | Padam Kursus > Pilih

Pelajar boleh berbincang dengan PA untuk menyusun jadual waktu dan memilih kursus terutama bagi pelajar yang mengulang kursus.

LAPOR DIRI KEPADA PA

.
attnsenior2
.

Tarikh  : 10 – 12 OGOS 2020
Masa   : 8.30 pagi – 4.30 petang
Tempat : Ditentukan oleh PA.
Pelajar terlibat : Pelajar semester 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelajar LI tidak terlibat.

Serahan kepada PA :-

1. Slip Pengesahan Lapor Diri Senior (SPMP iHelp)

2. Keputusan peperiksaan sesi Dis 2019 (SPMP iExam)

3. Slip asal yuran & salinan (Sila guna borang di Senarai Semak)

.
attnsenior3
.

Tarikh  : 5 – 6 OKTOBER 2020
Masa   : 8.30 pagi – 4.30 petang
Tempat : Ditentukan oleh PA.
Pelajar terlibat : Pelajar semester 2 & 3.

Serahan kepada PA :-

1. Slip Pengesahan Lapor Diri Senior (SPMP iHelp)

2. Keputusan peperiksaan sesi Dis 2019 (SPMP iExam)

3. Slip asal yuran & salinan (Sila guna borang di Senarai Semak)

LEWAT LAPOR DIRI ONLINE

.
attnsenior1
.

Tarikh lapor diri online sebelum atau pada 9 OGOS 2020. Sekiranya pelajar tidak lapor diri selepas tarikh tersebut, pelajar perlu mengisi Borang Lewat Lapor Diri dari Jabatan HEP untuk pengaktifan semester baru.