SENARAI SEMAK DOKUMEN

Bagi memastikan pendaftaran berjalan dengan lancar, sila pastikan semua dokumen dimuat-turun, diisi dan disediakan mengikut susunan yang ditetapkan.

Pendaftaran Kamsis pada 9 OGOS 2020 (Ahad)

BIL  DOKUMEN SUMBER
1. Borang Pendaftaran Kamsis Muat turun / Download
2. Borang Akuan Penerimaan Bilik Muat turun / Download
3. Borang Perjanjian Tatatertib Muat turun / Download
4. Peraturan Kamsis Muat turun / Download
5. Surat tawaran kamsis Cetak dari SPMP
6. Slip bayaran yuran kamsis RM360.00 (SALINAN)
(Slip bayaran ASAL hendaklah diserahkan kepada HEP melalui PA)
Slip bank
7. Gambar terkini berukuran pasport  

 

Pendaftaran dengan PA pada 10-12 OGOS 2020 (Ahad) & 5-6 OKTOBER 2020 (Ahad)

BIL DOKUMEN Kegunaan SUMBER
1. Keputusan peperiksaan Disember 2019 Fail PA iExam SPMP
2. Slip pendaftaran kursus Fail PA iDaftar SPMP
3. Keputusan peperiksaan Disember 2019 Fail HEP iExam SPMP
4. Slip bayaran yuran :-
RM 200 – Yuran Pengajian
RM 360 – Yuran Asrama (Jika ditawarkan)
RM 35 – Bayaran Pelbagai (semester terlibat)

Muat turun borang, tampal resit asal dan buat 1 salinan. Resit asal dan salinan perlu diserahkan kepada HEP melalui PA. 

Fail HEP  Muat turun / Download

Dokumen 3 & 4 diserahkan kepada PA. Setelah lengkap, PA perlu serahkan kepada HEP untuk simpanan fail HEP.