Semua pelajar perlu menjelaskan yuran pendaftaran sebelum melapor diri di SPMP (iHelp) & politeknik. Bayaran boleh dibuat sehingga 7 Disember 2018.
Pelajar yang menjalani Latihan Industri TIDAK PERLU membayar semua jenis yuran.

 &  +  

Kaedah Bayaran Yuran Senior

Untuk Yuran Pengajian

1. Pilih menu Yuran IPT
2. Masukkan Nombor Kad Pengenalan pelajar
3. Pilih POLITEKNIK KPT
4. Sahkan data dan masukkan wang
5. Sahkan jumlah kemasukan wang
6. Transaksi selesai dan ambil resit

Untuk Yuran Asrama

1. Pilih menu Yuran IPT
2. Masukkan Nombor Kad Pengenalan pelajar
3. Pilih POLITEKNIK KPT
4. Sahkan data dan masukkan wang
5. Sahkan jumlah kemasukan wang
6. Transaksi selesai dan ambil resit
Screen shot paparan mesin CDM BIMB (YURAN PENGAJIAN RM 200)


  Pembayaran YURAN PELBAGAI RM 150 di CIMB adalah mengikut kaedah biasa (Online transfer, CDM, kaunter, ATM Transfer dan lain-lain)
Semua pelajar senior iaitu semester 2,3,4,5,6,7,8 dan 9 perlu menjelaskan Yuran Pelbagai berjumlah RM 150.00, bukannya RM 90.00 seperti yang ditularkan (viral).

 Sekiranya ditawarkan penempatan asrama untuk semester ini, pelajar perlu menjelaskan Yuran Asrama.
Berikut adalah screen shot paparan mesin CDM BIMB (YURAN ASRAMA RM 360)

Lapor diri SPMP
(3-7 Disember 2018)

Setelah 24 jam pembayaran di bank, layari spmp.pbu.edu.my :-

1. Login > iHelp > Lapor Diri Senior > Daftarkan Saya
2. Cetak Slip Pengesahan Lapor Diri Senior

Sekiranya butang Lapor Diri Senior tidak berfungsi, antara kemungkinan ialah :-

1. Maklumat penjaga, maklumat DUN & Parlimen tidak dikemaskini. Sila kemaskini di menu iHelp.
2. Saman politeknik yang tertunggak. Sila jelaskan saman dan minta pegawai HEP kemaskini rekod bayaran.


 

Lapor Diri kepada Penasihat Akademik (PA)
(7 Disember 2018)

Serahkan kepada PA :-
1. Slip Pengesahan Lapor Diri Senior (SPMP iHelp)
2. Keputusan peperiksaan sesi Jun 2018 (SPMP iExam)
3. Salinan & resit asal yuran pendaftaran (Yuran Pengajian RM200, Yuran Pelbagai RM150, Yuran Asrama RM360 (sekiranya menetap di kamsis))

Resit asal dipulangkan semula. Resit asal untuk pengesahan salinan sahaja.

Pendaftaran Kamsis
(7 Disember 2018)

Sukacita dimaklumkan bahawa pendaftaran kamsis pelajar senior (yang telah ditawarkan penempatan kamsis) bagi sesi Jun 2018 adalah seperti ketetapan berikut:-

Tarikh  : 7 Disember 2018 (Jumaat)
Masa   : 9.00 pagi – 5.00 petang
Tempat : Pejabat Kamsis


Senarai semak dokumen pendaftaran kamsis:-

1) Borang Pendaftaran Kamsis
     (Muat turun / Download)
2) Borang Perjanjian Tatatertib
     (Muat turun / Download)
3) Salinan slip bayaran Yuran Asrama RM360.00
4) Gambar paspot terkini


Terma dan syarat pendaftaran :-

- Pelajar yang gagal mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak akan dibenarkan mendaftar.
- Tempahan bilik tidak dibenarkan
- Pelajar yang tidak mendaftar pada hari yang ditetapkan dianggap TIDAK BERMINAT & tawaran dikira TERBATAL.
- Tiada pendaftaran pada hari Sabtu dan Ahad
- Hadir bersama-sama dengan rakan sebilik bagi memudahkan urusan pendaftaran~ Pengurusan Kamsis