Pendaftaran
Pelajar Senior

Selamat kembali pelajar senior sesi II 2021/2022. 
Sila baca dengan teliti maklumat lapor diri di bawah.

phonetrans

BAYARAN YURAN

BAYARAN YURAN

SEMESTER 2
( 21DDT21F1xxx )

 

YURAN PENGAJIAN
RM 200.00

BAYARAN PELBAGAI
RM 25.00

 

SEMESTER 3
( 21DDT20F2xxx )

 

YURAN PENGAJIAN
RM 200.00

BAYARAN PELBAGAI
RM 35.00

 

SEMESTER 4
( 21DDT20F1xxx )

 

YURAN PENGAJIAN
RM 200.00

BAYARAN PELBAGAI
( Tiada bayaran )

 

SEMESTER 5
( 21DDT19F2xxx )

 

YURAN PENGAJIAN
RM 200.00

BAYARAN PELBAGAI
RM 35.00

 

SEMESTER 6
( 21DDT19F1xxx )

 

YURAN PENGAJIAN
RM 200.00

BAYARAN PELBAGAI
( Tiada bayaran )

 

LATIHAN
INDUSTRI

 

YURAN PENGAJIAN
( Tiada bayaran )

BAYARAN PELBAGAI
( Tiada bayaran )

 

Yuran Pengajian RM 200.00 HANYA boleh dibayar melalui perbankan Internet JomPAY.

Bayaran Pelbagai (bagi semester terlibat) boleh dibayar secara online transfer dari mana-mana bank ke :-

Nama Akaun KOPERASI POLITEKNIK BALIK PULAU BERHAD
Nombor Akaun 07034010038950
Bank Bank Islam Malaysia Berhad
Jumlah Bayaran RM xxxx
Rujukan 1 / Reference 1 (No KP Pelajar)
Rujukan 2 / Reference 2 (No Telefon Pelajar)

Sila simpan dan cetak slip bayaran ini.

 


Langkah 1 : Log masuk ke perbankan Internet atau Mobile Banking


Langkah 2 : Pilih JomPAY pada menu Pay Bills


Langkah 3 : Isi maklumat seperti di bawah:


Langkah 4 : Menyemak semula maklumat sebelum mengesahkan (CONFIRM) pembayaran


Langkah 5 : JomPAY Reference Number akan dipaparkan setelah transaksi bayaran berjaya dilakukan.

Pelajar diwajibkan untuk mencetak maklumat bayaran ini bagi tujuan simpanan dan rekod pendaftaran pelajar.

Patuhi arahan ketika membuat bayaran yuran. Pihak politeknik TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran yuran.

JomPAY menerima transaksi daripada bank-bank berikut:-

TARIKH AKHIR BAYARAN YURAN :
6 MAC 2022

 

LAPOR DIRI SPMP

LAPOR DIRI SPMP

Setelah bayaran yuran dibuat, sila tunggu untuk bayaran disahkan.

Kemudian, sila :-

  • Lapor Diri SPMP :
  1. Login spmp.pbu.edu.my
  2. Klik iHelp
  3. Klik Lapor Diri Pelajar Senior
  4. Klik DAFTARKAN SAYA
  • Daftar kursus seperti yang disarankan oleh Penasihat Akademik.

 

– PELAJAR LATIHAN INDUSTRI TAK PERLU MENDAFTAR DI  SPMP –

 

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 

PERHATIAN !!!

Berikutan penularan wabak Covid-19, bermula 07/03/2022,  sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) akan dijalankan secara online sepenuhnya. 

Pelajar TIDAK DIBENARKAN HADIR ke Politeknik Balik Pulau (PBU) untuk mengikuti kuliah.