Selamat Datang


Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP)
merupakan sebuah jabatan sokongan di Politeknik Balik Pulau (PBU) yang terdiri daripada Unit Pengambilan & Data dan Unit Kebajikan & Disiplin.

Jabatan ini bertanggungjawab di dalam hal-hal berkaitan pengambilan pelajar baharu, kebajikan, disiplin dan pembangunan sahsiah pelajar.

notebook pbu

Pelajar Baharu

Info pendaftaran pelajar baharu.

Pelajar Senior

Info pendaftaran pelajar senior.

Program Diploma

Maklumat lanjut.

Belajar di PBU?

Kenapa PBU menjadi pilihan utama bidang ICT.

MPP 

Majlis Perwakilan Pelajar.

Bantuan Kewangan

Senarai bantuan yang disediakan.

Kelab & Persatuan

Pilihan kelab & persatuan di PBU.

Hubungi Kami

Sebarang soalan ?

Pelajar Semasa
Graduan
% kebolehpasaran graduan