TAHNIAH & SELAMAT DATANG
KE POLITEKNIK BALIK PULAU

Tahniah kerana saudara/i berjaya mendapat tawaran untuk mengikuti pengajian di Politeknik Balik Pulau, Pulau Pinang (PBU). Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP) dipertanggungjawabkan untuk membantu pengurusan politeknik dalam proses pengambilan dan pendaftaran Pelajar.

Kerjasama saudara/i dalam mematuhi semua arahan bertulis dan lisan semasa pendaftaran adalah penting supaya urusan pendaftaran berjalan lancar. Pihak JHEP dan PBU mengalu-alukan kedatangan saudara/i dan kami sentiasa bersedia untuk membantu saudara/i sepanjang tempoh pengajian di sini sehingga beroleh kejayaan.

LAPOR DIRI PELAJAR BAHARU

TARIKH

1 Disember 2019
Ahad

PENDAFTARAN

Kamsis (Asrama) Lelaki & Perempuan
8.30 pagi

TAKLIMAT WARIS

Dewan Kuliah Utama
10.30 pagi